FIREMNÉ ŠKÔLKY

Profesionálne zriaďovanie a revitalizácie firemných škôlok.
Odborné konzultácie pre firmy, rozvoj a supervízia.


html website builder

Čo je firemná škôlka? 

Firemné škôlky alebo firemné jasle sú zariadenia pre deti predškolského veku (do 6 rokov), zriadené v tesnej blízkosti alebo priamo vo vyčlenených priestoroch firemnej spoločnosti.

Firemné škôlky zriaďujeme tak, že plne zodpovedajú nárokom a potrebám zamestnancov, ktorí sú zároveň rodičmi malých detí. Práve tieto zariadenia môžu dosahovať dokonca vyššiu úroveň a kvalitu poskytovaných služieb ako klasické škôlky.

Firemné škôlky - EDUKIDS
Firemné škôlky - EDUKIDS

Prečo si zriadiť vlastnú firemnú škôlku? 

Ideálne riešenie ako zladiť pracovný a rodinný život vašich zamestnancov v súlade s princípmi Work-Life Balance. V moderných, vyspelých krajinách a zahraničných spoločnostiach sú firemné škôlky už rokmi prevereným a osvedčeným modelom fungovania práve tých spoločností, ktorým záleží na svojom dobrom mene a spokojnosti svojich zamestnancov.

Firemné škôlky ponúkajú skvelý spôsob ako zatraktívniť vašu spoločnosť, znížiť náklady, zlepšiť pozíciu vašej spoločnosti na trhu, a tým prispieť k zníženiu fluktuácie zamestnancov. 

Výhody vlastnej firemnej škôlky


Pre firmu - zamestnávateľa

• Zvyšuje sa vaša prestíž, stúpa hodnota spoločnosti na trhu práce.
• Ponúkate lákavý sociálny benefit, ktorý zaujme nových zamestnancov. 
• Máte dôkaz o tom, že ste moderná spoločnosť, atraktívna pre mladých ľudí.
• Získavate významnú konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam
• Urýchlite návrat kvalifikovaného personálu z rodičovskej dovolenky. 
• Zlepšíte produktivitu a sústredenie zamestnancov na pracovný výkon.
• Poskytujete skvelú motiváciu pre udržanie si zamestnania.
• Stúpa lojalita zamestnancov k spoločnosti.
• Klesajú vaše náklady na výber a zaškoľovanie nových zamestnancov.
• Budujete dobré meno podniku, čo je pre vás skvelý marketingový nástroj.
• Poskytujete riešenie na zabezpečenie zladenia pracovného a rodinného života - Work-Life Balance.
• Znižujete absenciu, fluktuáciu a nedochvíľnosť svojich zamestnancov. 


Pre rodiča - zamestnanca

• Lepšie zosúladí svoj pracovný a rodinný život - Work-Life Balance.
• Získava skvelú zamestnaneckú výhodu a pútavý sociálny benefit.
• Získa istotu, že má dieťa v kvalitnom predškolskom zariadení.
• Znižuje sa miera stresu, obvyklá u pracujúcich rodičov.
• Skráti sa čas na dochádzanie do práce a na „rozvoz“ detí do zariadení.
• Zjednoduší sa bežné denné fungovanie jeho domácnosti.
• Znižujú sa finančné náklady zamestnanca a jeho rodiny.
• Zlepšuje sa kvalita jeho výkonu a stúpa produktivita jeho práce.
• Zmenšuje sa čerpanie dovoleniek a OČR zamestnancami. 
• Zvyšuje sa osobná spokojnosť s uplatnením sa v práci.
• Narastá sústredenie sa na prácu.
• Dochádza k väčšiemu porozumeniu medzi rodičmi a pedagógmi v škôlke. 

Firemne skôlky WIN-WIN-WIN

Pre dieťa

• Dieťa má zaistené voľné miesto v kvalitnom predškolskom zariadení súčasne s nástupom jeho rodiča do zamestnania.

• Dostáva sa do profesionálnej a láskavej starostlivosti skutočných odborníkov.

• Postupne sa pripravuje sa na bezproblémový vstup do školy.

• Je rozvíjané a stimulované adekvátne svojmu veku a individuálnym potrebám.

• Trávi menej času cestovaním a viac času s rodičom.

Spoločnosť EDUKIDS, s.r.o.

Kto sme a čo pre vás radi urobíme.

Spoločnosť  EDUKIDS, s.r.o. sa špecializuje sa poradenskú, rozvojovú a riadiacu činnosť. Poskytujeme komplexné služby spoločnostiam s detskou klientelou a pracujúcim rodičom. Školíme pedagógov, aktívne sa podieľame na programe hodnotenia kvality súkromných škôlok a optimalizuje predškolské zariadenia. Máme nie len odborné vedomosti, ale aj praktické zručnosti a najmä skúsenosti.


NAŠI PARTNERI

Pri realizácii projektov spolupracujeme výhradne s kvalitnými a osvedčenými dodávateľmi a ich produktami. Naše zariadenia spĺňajú najvyššiu možnú kvalitatívnu úroveň podľa štandardov programu hodnotenia kvality súkromných škôlok na SlovenskuNajlepšie škôlky , ktorý realizujeme s odbornou podporou Úradu verejného zdravotníctva SR. Pri prezentácii projektu firemnej škôlky zamestnancom spoločnosti alebo verejnosti spolupracujeme so spoločnosťou LOYCUS Slovakia, s.r.o., ktorá sa špecializuje na ľudský faktor v podnikaní. 


NAŠE SLUŽBY V OBLASTI PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ (ŠKÔLKY A JASLE)

 • Zriaďovanie "na kľúč" alebo v spolupráci so zriaďovateľom
 • Odborné konzultácie
 • Revitalizácia a rozvoj
 • Tréning a školenia personálu
 • Supervízia, odborný dohľad
 • Vzdelávací program EduKids Preschool Learning Program

Kvalitná firemná škôlka od nás.

Čo môžete od spolupráce s EDUKIDS očakávať.

 • Pohodlné zriadenie firemnej škôlky v rámci celého Slovenska.
 • Jednoduchý výber z rôznych modulov (Classic, Business, Exclussive), alebo na želanie podľa preferencií klienta.
 • Kompletné zriadenie firemnej škôlky „na kľúč“ alebo v čiastočnej spolupráci so zriaďovateľom.
 • Prispôsobené potrebám rodičov, detí a zriaďovateľa (otváracia doba, profilácia a zameranie).
 • Kvalitný výchovno-vzdelávací program EduKids Preschool Learning Program (v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie - ISCED 0 , alebo v alternatívnom prevedení).
 • Odborne spôsobilý a najmä kvalifikovaný personál pre prácu s deťmi v predškolskom veku.
 • Kvalitné vybavenie a zariadenie (certifikované hračky, edukačné materiály a pomôcky).
 • Najvyššie možné kritéria bezpečnosti, nadštandardná starostlivosť o bezpečnosť detí.
 • Bezproblémový chod škôlky a odborný dohľad denného fungovania (v závislosti od potrieb klienta).
 • Externé riadenie a dohľadovanie chodu zariadenia, odborné školenia zamestnancov.
 • Odovzdanie kompletného know-how na pohodlný chod Vašej firemnej škôlky.
 • Cenová kalkulácia podľa počtu detí a v závislosti od zvoleného modulu vám zaistí efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami na zriadenie vašej firemnej škôlky.
 • PR a prezentácia projektu budovania firemnej škôlky vaším zamestnancov – v rámci podniku aj mimo neho.

Firemné škôlky | Kontakt:

Ďakujeme, Vaša správa bola úspešne odoslaná.

Firemné škôlky | EDUKIDS, s.r.o., Hlavná 17, 831 01 Bratislava